پیدا

05:10

درخواست حذف اطلاعات

شمال کنار دریا_ قایق بندر انزلی_ تلک ن رامسر_ بازار آستارا_ سرعین اردبیل... ع اشو دیدم چه زود گذشتو تبدیل شد بہ خاطره خد امرزتت #رفیق ????_sorry_halsey#