پیدا

05:11

درخواست حذف اطلاعات

حـآلم روبہ راه نی _ اَعصابمم داغونہ ، بہ شدت آرامش میخوام.. #یادش بخیر خوب رآمَم میکرد! بلد_بود